torsdag 20. oktober 2022

Hvorfor velge Effektr?

Hvorfor velge Effektr?

Som utdannet innenfor logistikk har undertegnede over 10 års erfaring med effektivisering av bedrifter. Noe av det viktigste vi lærte i studiet var å aldri forhaste seg og levere et halvferdig arbeid. Men hvordan vet man når arbeidet er perfekt? Det er kanskje noe denne siden kan svare på. Les videre hvorfor velge å følge Effektr.

Det gjelder å ha en oversikt som bygger på generelle elementer som gjør at man kan krysse av når arbeidet er gjort. Det er ikke sikkert din bedrift har behov for å lykkes på nett, men det er før du ser effekten av digital markedsføring. Det er viktig å vite hva man vil, og som de fleste andre handler ønskene om å selge varer eller tjenester. Effektr gir din bedrift en real sjanse for å lykkes i lang tid. 


Men for å lykkes så er det flere av variabler man må ha kontroll på. Etterspørsel, tilbud, vareflyt, transport, priser, utgifter, kunder, markedsføring, teknologi og omstilling til ny teknologi, design og spesifikasjoner, anbud og nettverk og mye mye mer, er alle ting som hele tiden varierer og utvikler seg.

Hva kan Effektr hjelpe til med?

Effektr nettsiden skal hjelpe deg å komme raskere fram til løsninger, slik at du kan effektivisere tid og penger. De to variablene er helt avhengige av hverandre, samtidig som det er ting du ikke er alene om å ville maksimere. Er du en som vil effektivisere en bedrift, eller er du en som vil øke mulighetene for menneskene rundt deg? Vil du ha flere muligheter, og visste du at for at du skal lykkes, så må andre lykkes? Effektr er til for at du skal kunne ta riktige valg når din bedrift strever med å levere resultater. 

Raske løsninger er mer effektive enn dårlige løsninger, fordi de hjelper deg å hele tiden ha oversikt.

En av de viktigste fokusene for Effektr er bærekraft, noe som for mange forbindes med langsomhet. Men bærekraft er selve grunnstenen i alt som har med logistikk og virksomheter å gjøre. For når bedrifter blir bærekraftige, så kan samfunnet utvikle seg i en positiv retning. 

Effektr vil ikke bare fortelle deg hvordan du kan effektivisere driften, men også hvilke potensialet du har. Vil du nå fram med ditt budskap, så kan du finne inspirasjon på denne siden.

Logistikk i fokus

Bærekraft er viktig for overordnet logistikkbedrifter, spesielt fordi det skaper forutsigbarhet. I dag er vi også nødt til å tenke på bærekraft i forbindelse med større effekter enn bedriften. Mange tror at miljøtiltak er begrensende for en bedrift, men det er tvert i mot en ny sjanse. Og selv om vi har sett regjering på regjering feile i å skape bærekraft ut fra de midlene de har til rådighet, så er det ingen grunn til å gi opp. 

Det er helt nødvendig for deg som nyoppstartet å tenke på disse aspektene når du skal starte opp. Hvordan skal varene dine produseres, hva skal de lages av, fins det mer miljøvennlig transport, hvilke samarbeid bør man velge for å skape vekst, hvordan håndteres avfall, kan man tjene på livsløpsprodukter, er høy fortjeneste bærekraftig, kan du skape mer inntekt ved å velge grønne alternativ, hvordan videreutvikle bærekraft også videre. 

Mange vil si at logistikken taper i kampen om den rette løsningen. Men logistikk er alltid noe å regne med når man skal lykkes. Kanskje visste du ikke at din bedrift må forholde seg til en rekke lover og regler, eller at din bedrift kan få støtte for å bygge i tråd med retningslinjene?

Bærekraft for bedrifter

Det er bærekraft å være effektiv. Mange velger å bruke resultatet til økt kjøpekraft, og det er bra. Men det er ikke mange som tenker på at økt fortjeneste kan brukes til å gi andre arbeid. Å gi andre mennesker muligheten til å gi familien sin et levebrød er ikke bare bra for samvittigheten og fordelingen av goder. Det kan også gi sjansen til helt unike resultater i å realiseres. 

Bærekraft handler om å alltid bruke av overskuddet til videreutvikling uten at det går på bekostning av ting som luftkvalitet, dyrenes habitater, vannkvalitet, skog og utmark. Når du sitter på kontoret ditt i en storby tenker du kanskje ikke på disse tingene, som likevel blir påvirket av dine daglige valg.

Hvordan kan du få hjelp av Effektr?

Effektr, som er en nettside laget for privatpersoner og små bedrifter som ønsker å lykkes med sine prosjekter, kan hjelpe på så mange måter. Først og fremst for å gi en raskere løsning på bedriftens utfordringer for å øke profitten. Husk at når ting er i ferd med å kollapse rundt deg, så er det desto viktigere å finne raskere løsninger som hjelper.

Effektr er ikke en nettside for dem som kun vil ha en løsning for egen vinning. Man må klare å se at økonomien er en nullsumspill hvor det kun er dem som tør å benytte seg av mulighetene som ligger i systemet som kan skaffe seg en romsligere hverdag. 

Ønsker du hjelp med ting som internstyring, risikoanalyser eller ressurs-planlegging, så kan Effektr hjelpe deg å komme i gang. Vi kan hjelpe deg med å følge retningslinjene som er utledet gjennom ISO-standardene slik at bedriften din blir en ledestjerne som andre vil følge. Deretter kan du selv gi råd og veiledning i hvordan bedrifter skal lykkes.

Hvorfor Effektr? #fortjeneste #logistikk #bærekraft #bedrift #effektivisering


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?