torsdag 25. august 2022

Hvorfor bærekraft med logistikk?

 Hvorfor bærekraft med logistikk?

I denne bloggen kommer bærekraft til å gå gjennom som en rød tråd. Grunnen er at vi vil sette fokus på mer enn kortsiktig fortjeneste. Det er viktigere å se på langvarig suksess, der man selv kan ta styring over eget liv og arbeide. 

Bærekraft er et uttrykk som brukes flittig i dag og som kanskje ikke respekteres slik det bør. Og det er fordi verdien av bærekraft er så mye større enn vi aner. Det er vel ingen tvil om at alle ønsker seg ting som muligheter, fred og nok mat, men uten bærekraft vil det bli umulig å fortsette den utviklingen som er opprettholdt gjennom snart 100 år.

Hva er bærekraftig?


Samtidig er logistikk selve fundamentet for bærekraft. Det har blitt brukt i produksjon for å øke fortjeneste, redusere farer, utnytte potensiale og skape utvikling. Logistikk brukes ikke bare av små, mellomstore og store bedrifter verden over, den brukes også av det offentlige systemet. Man kan sette inn logistikk til både økonomi og administrasjon for å bedre effektiviteten. 

Det er lett å benytte logistikk for å få overtak på andre, og i det kapitalistiske spillet handler det ofte om å skaffe seg fordeler ovenfor andre. Man er til og med avhengig av at andre skal mislykkes for selv å gjøre suksess. Men det går likevel å tenke bærekraftig når det gjelder virksomheter og bedrifter. Det handler mye om hva man står for, hva man vil oppnå og hvordan samfunn skal fortsette å fungere i mange, mange generasjoner etter oss. 

Mange glemmer å tenke over hva som er bærekraftig. De tror ofte at dersom de følger retningslinjene for bærekraft så har de alt på det rene. Men bærekraft går mye lenger enn det. Derfor må man også kunne se for seg et scenario der forholdene ikke ligger til rette for salg. For eksempel en bedrift i tertiærnæringen er ikke bærekraftig dersom samfunnet opplever resesjon. Vi skal ikke gå inn på spesifikke yrker, men alle virksomheter som er avhengig av andre er i bunn og grunn ikke bærekraftige. 

Bærekraft skal prioriteres over alle andre hensyn dersom det handlingsrommet vi har i dag blir begrenset. Det kan være fordi man opplever ressursmangel, får for stor skjevfordeling, klima og naturkatastrofer oppstår eller at økonomien kollapser. Ser man på dagens situasjon, så er det mange indikatorer som peker i feil retning.

Så er det mulig å skape et bærekraftig næringsliv?

Det er kanskje ikke mulig å skape et bærekraftig næringsliv, men vi er fordømt pliktige til å prøve. Det handler om mye mer enn sommerferie og høye paraplydrinker. Logistikere er realister, men de er alltid positive til nye muligheter. Og med det i tankene er vi overbevist om at det går an å skape en bærekraftig utvikling som gjør at alle mennesker i alle land kan ha det godt. 

Logistikk er en perfekt metode for å lage bærekraftige systemer. De strategiske retningslinjene må kunne forsvares gjennom politikk, utvikling og fokus på kontinuerlig endring. Men det kan bety at hele strukturen må endres på flere måter som både vil være upopulære blant de rikeste, og til glede for de med mindre ressurser. 

Logistikk på makronivå er store komplekse utfordringer som man hele tiden må ta på alvor. Flere forum for diskusjon og felles utvikling er positive tiltak for å sette søkelys på bærekraft. For det trengs i økonomien, industrien, bygg -og anleggsnæringen, reiselivet og i husholdningene. 

Hvilke prosjekter er langvarige og kortvarige?

Vi må skille mellom langvarige og kortsiktige prosjekter. Det kan handle om strukturendring på lang sikt, og menneskerettigheter på kort sikt. For i sentrum finner vi menneskene, befolkningen. Det er ingen grenser når det gjelder disse variablene, så alle må med her. 

Eksempler på langvarige prosjekter:

  • Omstilling til helt grønn drivkraft, feks hydrogen, solenergi
  • Utbygging av tog for godshåndtering
  • Fokus på vannressurser globalt
  • Fjerne ekstrem skjevfordeling i verden
  • Avslutte utvinning av fossile energikilder i verden (skulle vært påbegynt for lenge siden)

Eksempler på kortsiktige prosjekter:

  • Opprettholde velferden
  • Avslutte alle typer voldelige konflikter
  • Fokusere på helsesektor
  • Redusere sløsing generelt
  • Lavere økonomisk forventet utvikling (ned mot 4-5%)
Det er ikke let å se for seg lettvinte løsninger for å gjøre noe med de store forholdene i verden. Men vi må bare jobbe videre. Realistiske forventninger til raske løsninger er også en viktig del av dette. Følg bloggen som snart også kommer på www.effektr.no

Hvorfor Effektr? #fortjeneste #logistikk #bærekraft #bedrift #effektivisering 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?