søndag 21. august 2022

Hvorfor har vi egentlig logistikk?

Hvorfor har vi egentlig logistikk?

Det er mange som ikke forstår hvorfor man trenger logistikk. Hva hjelper det oss å kunne matematikk og fysikk, når vi selger strikkepinner vi har laget selv? Eller hjemmelaget chips fra egne poteter?

Tanken med logistikk er effektivisering. Og ordet effektivisering betyr å optimalisere forholdene. Med det utgangspunktet vet vi alle at forskjellen på utgifter og inntekter er en slik ting. Det kan hende du allerede har kunder, og tjener godt. Men logistikk gir muligheten til å se enda lenger. På en forsvarlig og gjennomtenkt måte.


Du bruker tid på ordrer og faktura sier du? Det er vanskelig å vite når transportøren kommer? Du mangler helt nødvendige råvarer på lageret? Alt dette fikser logistikk, slik at du minimerer den tiden du bruker på jobben din, og samtidig maksimerer utbyttet av innsatsen din. 

Gjør mye riktig men ser ikke potensialene

Mange bedrifter gjør mye riktig. De har godt salg og mye arbeid fram i tid. Det gir trygghet og mulighet for utvikling. La oss sammenligne det med kroppen vår. Kroppen er avhengig av noen helt avgjørende faktorer, slik som næring, lys, hvile og aktivitet. En kropp kan få rikelig med næring, og personen som eier kroppen kan ha et godt liv. Men ofte får personen plager og sykdommer. Hva skyldes det? Kan det ha noe med næringen å gjøre (type, mengde, frekvens) eller har det noe med aktivitet eller lysforhold å gjøre? 

Kanskje maten ikke er variert nok og ikke inneholder nok riktige næringsstoffer. Eller kanskje mengdene av næringsstoffer er fordelt optimalt for at kroppen skal fungere optimalt. Eller kanskje den fordi den er veldig aktiv, ikke får nok restitusjon? 

Alle disse tingene tar logistikk for seg og gjør noe med. Akkurat som kroppen vil en bedrift være avhengig av de riktige forholdene. Uansett om det handler om å ha varer på lager eller at markedsførings-avdelingen har gjort jobben sin, så vil logistikk fange opp alle mulige problemer.

Alt satt i system

Med logistikk blir alt fra lagerholdning til kunderelasjoner satt i system. Til og med hvor og når transportører skal samlast eller losse på en terminal. Dette er med på å gi din bedrift mer oversikt, større forutsetning for å øke fortjenesten og sjansen til å utvikle nye konsepter. 

Å sette alt i system medfører også en rekke ny kunnskap. Man blir kjent med systemer som gir raskere løsninger, men som samtidig gir fortjeneste. Samtidig så er det mange som spør seg: "Men se på staten, de effektiviserer hele tiden, men det blir aldri bedre. Hva er grunnen"? 

Det er flere grunner:

  • Millioner av variabler
  • Fortjeneste for hvem
  • For "the greater good"
Det er uten tvil enda flere variabler å tenke på når man skal få et samfunn til å fungere. Påvirkningskraft er helt avgjørende, og for et enkelt individ er det vanskelig å se hva som er den retningen staten bør ha. De skal forholde seg til andre stater, økonomiske konjunkturer, råvaretilgang og teknologisk utvikling. Dessuten skal de agere i et økonomisk system, enten det er plan eller markedsøkonomisk tankegang. Kanskje er det også flytende overganger, slik at flere systemer virker samtidig 

Det kan være vanskelig, om ikke umulig å se hvem fortjenesten gagner. Er det for de best utdannede, de smarteste eller de med størst muskler? Viser resultatene at alle mennesker blir ivaretatt, eller ivaretatt på den mest optimale måten? Betyr det at man alltid vil få viljen sin, eller at man bare må flyte med uten at noe spesielt skjer? 

Vi er nå inne på den delen av samfunnskunnskapen som kalles makroøkonomi. Når du som liten bedrift ønsker å utvide og bli større, så skal du forandre makroøkonomien i selskapet. Men husk alltid at du er en del av makroøkonomien. Så effektivisering betyr å optimalisere forholdene. Når du lærer å skjønne hvordan ting fungerer, så vil du også kunne effektivisere bedriften din. 

Husk også, din bedrift er en variabel i statens store regnestykke, og det er ikke sikkert staten ønsker at du skal vokse ukontrollert. Derfor handler effektivisering også om å lære mest mulig om hvordan makroøkonomien fungerer.

Staten jobber hele tiden for The Greater Good, altså en retning som kalles "minste motstands vei". Minste motstands vei kan virke noe kynisk i det store spillet, men husk, det er beregninger som skal være til lalles beste. Noe som innebærer like rettigheter til alle. Men du har kanskje ikke tenkt på at:

  • Rikere mennesker får mer utbetalt enn deg når de er syke
  • De som tjener mer betaler mindre (prosentvis) i skatt
  • Systemet tilretteleger for dem som skaper aktivitet
  • Det er mer optimalt å støtte folk som skaper verdier

Det er ganske provoserende at rike mennesker får mer i sykepenger enn deg. Og det kan diskuteres om det er greit. Vi får håpe de bruker pengene fornuftig, og at de holder seg for gode til å bruke det offentlige til å trekke penger ut av systemet.

Hvorfor bruke logistikkens muligheter for bedrifter?


Så til hovedtema i denne artikkelen. Hvorfor skal vi bruke logistikk for å optimalisere. Et slikt system må være fryktelig dyrt og vanskelig å iverksette. Svaret er både ja og nei. Man kan godt si at å implementere logistikk er en slags kunnskapsreise. Det kan dessuten hende du allerede gjør det bra. Men med logistikk er tanke at du skal få mer tid. Hva du bruker tiden til er opp til deg. Har du lite penger å rutte med, kan det å utvikle konsepter være løsningen, mens har du et stort utbytte, så kan du jo reise til Karibien eller Las Vegas? Effektr vil fortelle deg om raske løsninger som gjør alt dette mulig. 

Logistikk er omfattende, og går helt fra toppen i næringskjeden, og helt ned til den minste bevegelse eller transaksjon i en hver bedrift. Alt som kan automatiseres innebærer rutiner. Rutiner som er satt i verk perfekt, finnes nesten ikke. Du må finjustere på rutinene til de sitter perfekt. Med logistikk og effektivitet i tankene vil dette kanskje gå fortere for deg? Kanskje dette er løsningen du har ventet på.

Hvorfor logistikk? #systematisering #bærekraftighet #økonomistyring #utvikling
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?