mandag 12. september 2022

Systemene som brukes i logistikk

 Systemene som brukes i logistikk

Logistikk-faget er fullt av systemer. Det nærmest flommer over av systemer. Og for en logistiker er det ikke noe problem, fordi han alltid vet hvilke som er nyttige til hvilke områder. Med disse systemene vil bedrifter kunne øke fortjenesten fordi handlingene blir optimalisert. Enten det er for å synkronisere prosesser, eller å ikke gjøre det. Av og til skal en hendelse skje akkurat mellom to andre, eller i en jevn rytme som ikke kohererer med de andre. I det store bilde vil likevel systemet fungerer så optimalt som det er mulig. 

Vi har en del systemer som virkelig assosieres med logistikk. Vi skal gå litt nærmere inn på dem her. Dette er systemer som ikke uten videre kan implementeres av hvem som helst, men som trenger fagfolk til å integrere dem slik at de fungerer slik de skal. Dette kan ta tid, slik at man helst bør ha kontinuerlig oppfølging over tid, mens andre er lettere å putte inn i et eksisterende system.


Hva er SCM?


SCM er mer en vitenskap enn et system. Men uten det ville alt bli usystematisk. Det er Supply Chain Management, eller verdikjedehåndtering det er snakk om, og da hvordan forsynsingskjeden fungerer. Ved å analysere denne vil man kunne forstå hva som bringer inntekter til et produkt, og ikke minst hva som driver kostnader. Man må vite mye om markedet, slik at man kan skape et naturlig sug etter varer, også kalt etterspørsel. Men da må man også ha et tilbud, noe som gjør at man kan ha peiling på råvaretilgang, transport, valutakurser, kunder og mye mer. 

Hele livet til et produkt kan deles inn i helt konkrete stadier, slik at man kan gjøre tiltak for å effektivisere prosessene. I dag har produkter uendelig liv, det vil si at når det har gått over til kunden, så er det likevel ikke ferdig vurdert. Alle produkter i dag skal videre utfases til nye produkter eller gjenbrukes. Når et produkt skapes, brukes ulike deler. Det kan være råstoff, komponenter og halvfabrikata. For å vite hva som skal gå inn i et produkt, så må man kunne si noe om, eller vurdere en spesifikasjon. Mange bedrifter jobber selv med å lage spesifikasjoner til produkter. 

Når man deler opp produktets vei, så finner man flaskehalser. Dette er viktige begrep innenfor logistikk. Flaskehalser representerer potensialet. Det vil si, i flaskehalsen fungerer ikke verdikjeden optimalt. Nå må logistikeøen inn for å finne løsninger som vil utbedre flaskehalsen. En flaskehals kan være plutselig stopp i et samlebånd, deler som er kostbare å produsere og ligende ting. Setter man tiltak mot flaskehalsene, så vil man kunne produsere fortere og ikke minst billigere. 

Hva er ERP?


ERP eller Enterprise Recourse Planning eller ressursforvaltning av virksomheter er en programvare som benyttes for å øke effektiviteten i bedrifter. Systemet fungerer i sanntid og virker nært knyttet til forvaltning av materialer og produksjon. 

Det er mulig å oppgradere systemet i sanntid samtidig som programmet er i bruk, slik at man hele tiden får lavere nedetid. I tillegg til dette har systemet en rekke andre fordeler:

  • Felles database for hele driften
  • Kan brukes som SaaS tjeneste
  • Installeres i "skyen"
  • Lett å navigere og anvende 
Dette systemet er helt nødvendig for å kunne få kontroll på tilbud og etterspørsel, og som vi skal se senere kan man påvirke etterspørselen på mange måter. Har du en bedrift som ønsker flere kunder, ta kontakt slik at vi kan komme med en analyse på grunnlag av deres tall.

Implementering av ERP kan bety en stor endring i arbeidets prosesser og de ansattes arbeidsoppgaver. Derfor er det lurt å bruke erfarne kyndige til å utføre integrasjonen. Men når først programmet er på plass, så vil man se resultater. Men det igjen kan betty at du må ansette en som er ekspert på ERP systemet. 

Alternativet er SaaS, som er en support applikasjon som hele tiden følges opp av dem. SaaS står for software as a Service og er derfor en tjeneste og en vare samtidig.

Flere system er knyttet til ERP, slik som EATM og CMS. EATM er moduler i systemet som gir lager -og vareoversikt i produksjon. 

ERP er nyttig i dag fordi det kan evaluere produktenes livssyklus (PLM) for å sette fokus på produktets kostnad i prosessen. Det kan redusere produksjonstiden og identifisere salgsmuligheter. Produktets livssyklus innebærer også fornybarhet, noe som i dag er viktig for å kunne utnytte ressursene bedre.

CMS er et back office system for innhold. Content Management System er programmer som kan opereres online og offline. Det er nyttig om man skal markedsføre seg på nett. En nettside som har et CMS back office system, vil alltid kunne oppdatere og utvikle nettsidene sine automatisert og fra flere ulike steder samtidig. Det er nyttig å ha en tekstforfatter til å lage innhold på nettsidene, noe som er en god strategi for næringsdrivende.

CMS er perfekt for ERP fordi man kan utvikle sin katalog av produkter med tittel, beskrivelser, tekst, bilder og systemkoder. Dette gjør det enklere å selge og holde oversikt over lagerstatus.

Hva er CRM?

Customer Relationship Management er ment til å holde orden på kundene sine. Det kalles derfor kunderelasjonshåndtering på norsk. Og det handler ikke bare om å vite hvem som er kundene sine, men også å vite hvem som er målgruppen. Dessuten hjelper systemet deg å komme i kontakt med potensielle kunder som kan gi økt fortjeneste. Med systemet installert har man alt notert; kundenavn, rolle, adresser, telefon, e-post, kontaktpersoner, avdelinger, mellomledere også videre. 

Samtidig har man analyseverktøy i programmet som gjør at det er mulig å identifisere nye kunder. Eller samrabeidspartnere. Husk, all aktivitet er god aktivitet, og det kan du benytte deg av for å lykkes.

Et CRM kan være veien fra null til millioner, som vi ser er en del av en forretningsplan. Med optimalisert innhold kan du nå raskere ut til din målgruppe. 

Trenger du hjelp med innholdet, skriv noen ord i vårt kontaktskjema for en samtale rundt hva vi kan tilby og hva det vil bety for din bedrift.

Hva er SAP?

Vi kan innlemme alle de foregående systemene inn i SAP, som er systemer, applikasjoner og produkter i en og samme database. Så skal du lykkes, så kan du bruke et fullintegrert SAP system. Det anbefales for store selskaper som har lagerhåndtering og store inn og ut-transaksjoner. 

Les mer om logistikk og hvordan du kan lykkes på nett i dag. Enten du vil drive din egen nettbutikk, eller delegere oppgavene ut til de som frigjør mer tid for deg. Da kan du konsentrere deg om de viktige tingene først, de som skaper bærekraftighet til din bedrift.

Hvorfor Effektr? #fortjeneste #logistikk #bærekraft #bedrift #effektivisering

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?