onsdag 19. oktober 2022

Hvordan blir arbeidsmarkedet om 10-15 år?

Hvordan blir arbeidsmarkedet med AI om 10-15 år?

Et betimelig spørsmål som ikke mange stiller seg er hvordan arbeidsmarkedet med blir om 10-15 år. Mange tenker nok på det, men bekymringer som det vil folk flest helst ikke tenke på. Men det er flere grunner til å tenke på det, både på grunn av situasjonen vi står inne i, men også på grunn av den rasende raske teknologiske utviklingen. Nå kommer også AI for fullt, og da kan mange jobber stå i fare. 

Å tenke på dette, kan gi deg et forsprang dersom du er villig til å starte å videreutvikle deg og dine ferdigheter. Hvilke jobber vil bestå, og hva må man kunne for å få en jobb i fremtiden? Kanskje det er mye enklere enn du tror? Eller at mulighetene blir mindre om du ikke gjør noe. Ekspertene har tro på fremtiden, selv om de ser store utfordringer med de mange komplekse utfordringene vi står ovenfor. Bakgrunn for artikkelen

Man har sett bekymringer med lignende hendelser i historien. Ofte har vi sagt at det likevel vil gå bra. Samlebåndet gjorde mange arbeidsplasser overflødige, men samtidig så kom det flere til. Automatisering og digitalisering har hatt de samme bekymringene. Hele tiden har man klart å omstille seg det nye markedet. 

Men AI er det likevel litt mer komplisert. Denne teknologien er så avansert at den utfordrer vår egen måte å tenke på, til noe vi ikke kan forutse virkningene av. Hva er så AI - kunstig intelligens og hva er grunnen til at mange stiller seg spørsmål med teknologien. 

Jobber innenfor energi


Kanskje kan teknologi redde oss, men det er helt klart endring hva gjelder energi. Det er mange jobber som droner, operativsystemer og utvikling som AI kan ta seg av selv. De kan patruljere, organisere og fordele strøm og nettverk ut til kundene sine uten at mennesker trenger å involveres. 

Jobber i helse

Helsesektoren vil økes på grunn av økt forventet levealder. Likevel er det mye som kan skje før den tid. En ting er sikkert, AI vil kunne gjøre alderdommen mye bedre for mange. Den kan også gjøre arbeidsoppgaver vi tar for gitt i dag, overflødige. Men med AI vil en hel rekke nye arbeidsplasser oppstå. AI kan styre roboter som løfter, transportere og fordeler produkter og pasienter. 

Serviceyrker

Serviceyrkene vil endres mye pga AI. Kanskje man kan få frisert håret hjemmefra eller få matvarer levert direkte på døra. Bilene blir selvstyrte uten fare for ulykker og materiell skade. Det vil likevel være mange serviceyrker som kan sysselsette mennesker, slik som turisme og matservering.

Landbruk

Det er stor utvikling innenfor landbruket, og AI kan brukes til det meste. Den kan modifiserte og manipulere (CRISPR) planter, vekster og gårdsdyr. AI fordeler ressursene helt perfekt uten hjelp av bonden. AI kan effektivisere landbruket mer enn hva mennesker kan, og redusere behovet for ansatte til det minimale. 

Blir det noen jobber igjen?

AI utvikler seg svært fort og kan sies å være enda et paradigmeskifte. Det er vanskelig å si om det vil bli noen jobber igjen. Det som er sikkert, er at vi stor ovenfor enda flere utfordringer enn hva vi var forespeilet, og alle og en hver må jobbe sammen for å løse dem. Utfordringer er menneskers mulighet til å vokse og utvikle seg sammen. 

Vil AI skape enda større forskjeller og skjevfordeling?

Dersom ikke teknologien blir regulert i større grad vil den kunne utnyttes feil. Mulighetene som ligger i teknologien er likevel enormt mye større. Mange er redde for at AI vil føre til at de blir lurt og frarøvet friheten sin. Samtidig sier mange at det vil gi mulighet til å endre verden til det bedre. 

Hva tror du vil skje om bare noen få tiår? Har du begynt å tenke på å skaffe deg en jobb der du kan bruke AI i større grad? For å bygge, hjelpe og redde verden til et bedre sted. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?