torsdag 13. oktober 2022

Logistikk som gir økt fortjeneste

Logistikk som gir økt fortjeneste

Det som betyr noe for de aller fleste av oss, er inntekt. For noen er inntekt en selvfølge, mens for andre er det ingen selvfølge å tjene penger. Alternativet med å gå på NAV er ikke noe noen ønsker. Det er mange måter å overleve på, men en drøm om litt mer å rutte med er noe de fleste kan kjenne seg igjen i. Mange tenker at flere systemer kun er en utgift. Men logistikk som gir økt fortjeneste er en innsats (input) som skaper med inntekt (output).

I de aller fleste situasjoner må man investere noe, eller ta en risiko. Risiko er knyttet til verdier og hvordan man forvalter dem. Det kan være å investere i tiden sin, ved å begynne på et prosjekt man ikke vet utfallet av. Det kan være å bestille fond og aksjer. Det kan også være å gjøre ting mer gjennomført, for å skape større og bedre resultat. 


Et velfungerende logistikksystem kan være en slik investering. En av de fremste fordelene med logistiske systemer, er at de (når de virker) automatiserer en rekke oppgaver. Men ikke bare det, de passer også på at du ikke går i fella på en rekke områder. Systemene passer på at ikke utstyret ditt går i stykker eller blir utdatert. De passer også på at de rette forskriftene er gjeldene til en hver tid. Alt som kan gå galt, går ikke nødvendigvis galt når du har tenkt på logistikk.

Logistikk som gir økt fortjeneste bruker strategi og en mengde ulike teknologiske fordeler, slik som integrerte systemer og til og med kunstig intelligens. Ofte er formålet med økt fortjeneste å lykkes hurtig, men for de fleste er det aller viktigst med langvarig stabilitet. 

Kost-nytte effekt

Kost-nytte koeffisient er et viktig målbart forhold i logistikken. Egentlig som et begrep innenfor økonomisk styring, så må man alltid ta kost-nytte begrepet i betraktning. Man må ta alle forhold i betraktning og finne ut om hvilke fordeler og ulemper som gjelder for prosjektet.

En kost-nytteanalyse kan være en utredning om en problemstilling. Det være seg ineffektive maskiner eller prosesser, men det kan også være å se på effekten av å gjøre endringer. Kontinuerlige endringer er noe av essensen i logistikk, men også all utvikling. Vi vil hele tiden bli bedre, og som bedriftseier handler det om relativt små forhold. Husk at også myndigheter og stater har effektivisering som mål, og det er ikke sikkert de er forenelige med dine mål. 

Har du tenkt over hva kost-nytte har å si for Norge? Eller en fotballklubb? 

Utnytte potensial

Vi mener det er viktigere å se på hvilke potensial en bedrift har. Gjøres alt riktig eller er det prosesser som kan utbedre. Man vil med ulike logistikksystemer finne ut om man har mer å gå på. Et slik system er CRM - customer relationship management eller kunderelasjonsprogram for å si det på godt norsk. Dette systemet er effektivt. Spesielt når det er implementert riktig og med riktig styrkeforhold til din drift. CRM sørger helt enkelt for å gjøre det raskere å kjøpe inn varer, sende fakturaer og vite når du skal sende dine a produkter fra lager x til punkt b slik at de kan samlastes med kjøretøy y til punkt c. 

Dette er effektivt, og Effektr kan hjelpe til å gi råd om hvordan dette kan gjøres i praksis. Ta kontakt for mer informasjon!


#fortjeneste #logistikk #bærekraft #bedrift #effektivisering

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?