torsdag 10. november 2022

Er bærekraftsmålene for miljø nok - hva med menneskerettigheter?

Er bærekraftsmålene for miljø nok - og hva med menneskerettigheter?

I dag har jeg virkelig fått opp øynene, og det nok engang som et sjokk. Det er så mange ting som vi kan utvikle og bli enda bedre på. Vi er flinke til å sette opp planer, slik som bærekraftsmål som virkelig gjør en forskjell. Når det er snakk om fornybare energikilder, passivhus, gjenbruk og resirkulerte materialer, som er smartere løsninger som kan være til nytte for alle.

Vi må gjøre tiltak i klesindustrien, endre måten vi tenker videreutvikling av produkter på. Det er lett å se at byggenæringen er i et stort dilemma, de må stadig bygge nytt for å holde mennesker i arbeid. De får velsignelse fra myndighetene, som også er interessert i dette. Det er ikke fruktbart å ha fult av folk gående på nav. Men det samme gjelder for alle næringer, det er i prinsippet ingen av dem som er bærekraftige nok. Alt fra helse til turisme er kun et stort svart hull som bare vokser og vokser.Så hvordan får vi verden til å fungere?

Så hva skal vi gjøre da? Er alt bare et luftslott som før eller senere vil sprekke? Miljøtiltak er vi helt nødt til å ta inn over oss, slik at vi kan få en levedyktig klode. Men det er mye svartere skygger på horisonten. 

For hva er det egentlig vi hører om fra Middelhavet? Jeg blir så fortvilet at jeg får mest lyst til å gi opp, i en verden der alt bare handler om å overleve. Daglig drukner mennesker på flukt fra krig, terror, fattigdom, nød, katastrofer og klimaendringer. Hver eneste dag! Akkurat nå drukner det noen der ute, kvinner, barn og fedrene deres. 

Så sitter vi her på det kalde berget vårt og synes alt for lett synd på oss selv. Og det verste er; det er vi som sitter her som har nøkkelen til å endre alt dette. 

Bærekraft er fornuftige målsetninger

Vi vil alle ha mest mulig her og nå. Men slik fungerer ikke verden. Mange vil også ha oss til å tro at om det ikke er slik, så vil ikke verden fungere. Vel, der er jeg helt uenig. Vi må bare senke våre forventninger om hva som er mulig. Vi må begynne å innse at vi er brikker som alle har en betydning. Den verden vi har laget handler om å fjerne oss fra en rekke grunnleggende logistiske retningslinjer:

 • Planlegge for å minske kostnadene
 • Forbedre for å øke sikkerheten
 • Utvikle konsepter for å sysselsette
 • Redusere flaskehalser for å effektivisere
Men hva sier bæremålskravene? Som vi ser for den nasjonale planen, omhandler de mange aspekter det er nyttig å kjenne til. Hvordan klarer Norge å implementere ren energi for alle for eksempel? Ser vi på transport, er det fortsatt bare de med god råd som kan benytte seg av den smarte løsningen. 

Hvordan få råd til smarte løsninger?


Hvordan skal de som har dårligere råd til å kjøpe seg en el-bil? Jo, det første de kan gjøre er å selge bilen som går på diesel eller bensin, og legge en plan for å bruke mer kollektiv transport. Ved å selge bilen vil man kunne begynne å legge av til kjøp av hydrogenbil. Men ikke sett av alt, bruk noe på miljøvennlige tiltak:

 • Kjøp årskort på buss/tog 
 • Invester i en elsykkel
 • Gå til butikken 
 • Kjøp inn handlenett av RPET materiale
 • Vær mer sosial
 • Lag måltider sammen med andre
Dette kan for noen være oppnåelige mål, mens de er vanskeligere for andre. Men det er en start!

Hva er det som blir glemt?

Makro tankegang kan ikke sammenlignes med mindre forhold. En bedrift må også forholde seg til stadig endring, men til forskjell fra verden, så kan man endre forutsetningene mye enklere. Hvorfor er det slik:

 • I verden har vi ikke like forutsetninger
 • Det er ikke satt opp like målsetninger
 • Fordelingen er ikke rettferdig
 • Økonomien bæres av ulikhet
 • Vi må forholde oss til miljøet
Ofte feiler logistikk når det gjelder store forhold, fordi alternativene er enklere. Har du noen gang hørt en person si til deg, du må ikke bare plassere skyld, du må se positivt på livet? I verden ser vi stadig økende tendens til at myndighetene i stor grad nettopp er ute etter å plassere skyld og tenke bakover. De gjør altså akkurat det motsatte som de forteller at vi skal gjøre. Det kan ligge et element av styring i dette, men det skulle vel ikke fungere?

Må vi ikke heller se framover og på løsninger?


Alt handler til slutt om å gjøre kompromisser og prøve å leve sammen. Det vil si at du ikke får det helt som du vil. Kanskje du kan bøte litt på dette med å gi noe til andre. Å se at andre har det vondt er hvert fall noe som gjør meg uvel. Derfor engasjerer jeg meg, og bruker all den påvirkningskraft jeg kan. Det gjelder også miljøet vårt og dyrene våre. Vi må heller se fremover og på løsninger som kan hjelpe oss. Kanskje det skulle vært et overnasjonalt panel som tok seg av dette. 

Med ord kommer man mye lenger enn med våpen, var den noen som sa en gang. Men med ordene må det også ligge erfaring, kunnskap og visjoner. Effektr har sett på situasjonen for klima og menneskerettigheter. Har du andre meninger er det flott. kanskje det får undertegnede til å se ting på en annen eller helt ny måte også.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?

Kommer snart: Hvorfor må man markedsføre seg?